Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

1/LCL : Hàng lẻ 

              Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hàng lẻ chuyên dụng thường xuyên cho hầu hết các điểm đến trên toàn thế giới.

2/ FCL:Hàng nguyên container

            Chúng tôi Cung cấp Dịch vụ đóng hàng nguyên container  hàng tuần từ tất cả các cảng lớn của Việt Nam đến các điểm đến toàn cầu. Dịch vụ của chúng tôi không chỉ bao gồm Container Khô hoặc container thể tích lớn mà còn container Flat Rack, Open Top and cont lạnh .

 Hàng dự án:

           Chúng tôi luôn tự hào rằng có thể cung cấp những giải phát hiệu quả nhất về giá cả. Theo đó, chúng tôi đã phát triển danh tiếng của mình trên thế giới  trong việc vận chuyển hàng hóa không container và cả những hàng hóa sử dụng các loại container chuyên dụng như: 

  • Open top
  • Platforms
  • Mafi Unit
  • Flat Rack

1
Bạn cần hỗ trợ?