Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

MIỄN THUẾ NK CHO HÀNG TẠM XUẤT TÁI NHẬP THEO CV6394/TCHQ-TXNK

Công văn 6394/TCHQ/TX-TN xác định hàng tạm xuất, tái nhập để sữa chữa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán được miễn thuế.

Nếu trong hợp đồng mua bán, điều khoản bảo hành còn giá trị, và lỗi hư hỏng này đuộc nhà cung cấp đồng ý sửa chữa miễn phí theo hợp đồng thì được miễn thuế.

Trong trường hợp hết thời hạn bảo hành, trị giá tính thuế cho hàng tạm xuất tái nhập là trị giá sữa chữa cho đơn hàng này.

Cần tư vấn thêm thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi

LE NGUYEN TST CO., LTD
131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, 
Tel: 0866757460 Fax: 08 37246687
Handphone:0906745268 Ms. Trinh
Email: thuytrinh@lenguyentst.com.vn
Gmail: thuytrinh10b@gmail.com
Skype: thuytrinh10b

1
Bạn cần hỗ trợ?