Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

COSCO IMPORT LOCAL CHARGE IN VIET NAM

Hãng tàu COSCO xin thông báo, phụ phí hàng nhập – Local charge đối với hàng nhập về các cảng thuộc TP Hồ Chí Minh & Bà rịa - Vũng tàu, rời cảng xếp (POL) ETD: ktngày
15/09/2018, sẽ được áp dụng biểu giá mới chi tiết như bảng kèm theo.

1
Bạn cần hỗ trợ?