Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bảo hiểm hàng hoá là cần thiết cho các doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế, đặc biệt là vận chuyển một lượng lớn hàng hoá bằng tàu. Các điều khoản và lợi ích cụ thể khác nhau trên toàn thế giới và nhiều Chính sách Bảo hiểm hàng hóa được tùy chỉnh cho các chuyến hàng cụ thể, tuy nhiên vẫn có một số nguyên tắc chung áp dụng cho toàn bộ ngành. Bảo hiểm hàng hóa bao gồm tổn thất và / hoặc hư hỏng của hàng hóa trong qua trình vận chuyển giữa các điểm xuất phát và điểm đến cuối cùng. Hàng hoá có thể được vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không hoặc đường bộ.

Những lợi ích chính

 • Đánh giá bảo hiểm, quản lý rủi ro, khiếu nại và bồi thường được thực hiện bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm
 • Chương trình bảo hiểm linh hoạt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Phạm vi bao phủ rộng khắp đối với các rủi ro đa quốc gia, bao gồm cả bảo hiểm nội địa.
 • Bảo đảm tất cả các rủi ro và trách nhiệm với bên thứ ba
 • Nhập khẩu hàng hoá
 • Khách hàng đa quốc gia
 • Công ty forwarder. Dự án cơ sở hạ tầng
 • Tất cả rủi ro Bảo hiểm Hàng hoá sẽ bao gồm việc không giao toàn bộ lô hàng, kể cả trường hợp có hành vi trộm cắp.
 • Tổng thiệt hại của toàn bộ chuyến hàng cũng sẽ được bảo hiểm nếu có sự va chạm, cháy nổ liên quan đến tàu biển.

Các rủi ro khác được chấp nhận đối với hàng hoá bao gồm:

 • Thiệt hại do thời tiết xấu
 • Ngập lụt nước biển hoặc nước sông
 • Nhà kho không thích hợp của công ty vận tải
 • Thiệt hại từ bùn và dầu mỡ
 • Dịch vụ hun trùng.

1
Bạn cần hỗ trợ?