Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ KHAI BÁO HẢI QUAN

Chuyên đề 1 : Hướng dẫn đăng ký chữ số khai báo hải quan .**
Chào các bạn bắt đầu từ hôm nay mỗi tuần tôi chia sẽ các bài viết liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu(XNK).Trong chuyên đề này tôi sẽ hướng dẫn cách đăng ký chữ ký số trong khai báo Hải Quan. Phần khai báo tờ khai chữ ký là một phần quan trong trong việc hỗ trợ chuyển dữ liệu tờ khai lên hệ thống giúp doanh nghiệp thông quan tờ khai.

I. Chuẩn bị :
- 1 chữ ký số (CA2, Viettel,FPT….)
- Java ( nguồn tải : https://www.filehorse.com/download-java-development-kit-64/18290/  )
1. Link đăng ký để khai báo tờ khai :  https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx
2. Link đăng đăng ký để khai báo dịch vụ công add ,đính kèm chứng từ, đăng ký khai số Cont/ Seal.
https://www.customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx
3. Link tra cứu thong tin MST , thẻ căn cước của Doanh ngiệp đăng ký :
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
II. Cách thực hiện

Tôi sẽ hướng dẫn 2 trường hợp đăng ký chữ ký số trên web hệ thống hải quan.

   A. Trường hợp 1: Đối với chữ ký số vừa được cấp mới hoàn toàn từ nhà cung cấp nhưng được chưa đăng ký

Sau khi đã cài đặt chữ ký số và java thì bạn vào web hải quan từ link trên thực hiện (đăng ký /cập nhật tài khoản quản trị)

 Tiếp theo….sau khi máy đã nhận chữ ký số vs Java thì…chọn đúng tên doanh nhiệp mình

dang-ky-chu-ky-so-hai-quan-logistics-le-nguyen-2

 

1
Bạn cần hỗ trợ?