Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU CHO HÀNG MÁY CÀY, MÁY BỪA, MÁY GIEO HẠT, MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU CHO HÀNG MÁY CÀY. MÁY BỪA, MÁY GIEO HẠT, MÁY MÓC  THIẾT BỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.

Theo thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017 thay thế thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT 18 tháng 8 năm 2009  và thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 08 năm 2010 sửa đồi thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn . Theo đó Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp không nằm trong danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn nên bắt đầu 07/02/2018 tiến hành thủ tục nhập khẩu bình thường đối với mặt hàng Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp, không phải đăng kí kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp gồm: Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác…

1
Bạn cần hỗ trợ?