Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

Hoàn thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm khi khai sai đối tượng chịu thuế

rường hợp chưa kê khai khấu trừ, chưa làm thủ tục hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì cơ quan Hải quan chấp nhận khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT và xử lý số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty CP tập đoàn Sao Mai về đề nghị hoàn thuế GTGT hàng NK là các máy móc, thiết bị sử dụng trong công nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo Tổng cục Hải quan, liên quan đến vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5112/TCHQ-TXNK hướng dẫn Công ty CP tập đoàn Sao Mai và Cục Hải quan TP.HCM về trường hợp nộp nhầm khi khai sai đối tượng chịu thuế.

Trong đó có hướng dẫn cụ thể, trường hợp chưa kê khai khấu trừ, chưa làm thủ tục hoàn thuế trên cơ sở xác định hàng hóa NK là máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì cơ quan Hải quan chấp nhận khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC và xử lý số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

1
Bạn cần hỗ trợ?