Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

BỎ CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP

Ngày 28/08/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Như vậy, từ ngày 01/09/2017 - ngày Thông tư này có hiệu lực, chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép sẽ không còn được áp dụng.

Trước đó, tại Thông tư số 12/2015/TT-BCT, Bộ Công Thương quy định áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với các sản phẩm thép như: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm; Sắt hoặc thép không hợp kim hoặc cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng; Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác; Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên….

1
Bạn cần hỗ trợ?