Logistics - xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co.,Ltd

0906.745.268

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁNG TRƯỢT CÔNG VIÊN NƯỚC/ NHÀ NƯỚC ĐẠI DƯƠNG CÔNG VIÊN NƯỚC ( WARTER PARK EQUIPMENT )

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-mang-truot-cong-vien-nuoc-nha-nuoc-dai-duong-cong-vien-nuoc-warter-park-equipment- - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Dự án đã thự hiện: :Resort iRelax Bangkok ( Năm 2019). Địa chỉ: Ấp khu 1, xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa , Việt Nam Số lượng: 3x40hc gồm - Hệ thống máng trượt nhựa composite dùng trong khu vui chơi giải trí ngoài trời,gồm:Thiết bị trò chơi nước, thiết bị phụ trợ nước. - Nhà nước đại dương tương tác trong khu vui chơi giải trí ngoài trời bằng nhựa, gồm:Nhà nước đại dương tương tác,thiết bị hỗ trợ nước. Đơn vị cung cấp DV logistics: LE NGUYEN TST CO., LTD

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY ÉP NHỰA

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-may-ep-nhua- - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng Hệ thống máy ép nhựa (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường. - Trường hợp hàng hóa đã qua sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hồ sơ thủ tục nhập khẩu theo điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đã nêu.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY ÉP SINH TỐ

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-may-ep-sinh-to- - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng Hệ thống máy ép sinh tố (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường. - Trường hợp hàng hóa đã qua sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hồ sơ thủ tục nhập khẩu theo điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đã nêu.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY ÉP KIM LOẠI

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-may-ep-kim-loai- - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng Hệ thống máy ép kim loại (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục hải quan nhập khẩu như hàng hóa thông thường. - Trường hợp hàng hóa đã qua sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hồ sơ thủ tục nhập khẩu theo điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đã nêu.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY ÉP GẠCH

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-may-ep-gach - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng Hệ thống máy ép gạch (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường. - Trường hợp hàng hóa đã qua sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hồ sơ thủ tục nhập khẩu theo điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đã nêu.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY ÉP ĐIỂM DÙNG TRONG NGÀNH MAY MẶC

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-may-ep-diem-dung-trong-nganh-may-mac - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng Hệ thống máy ép điểm (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường. - Trường hợp hàng hóa đã qua sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hồ sơ thủ tục nhập khẩu theo điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đã nêu.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY ÉP/HÚT CHÂN KHÔNG

thu-tuc-nhap-khau-may-ep-hut-chan-khong - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Máy ép chân không không thuộc diện hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo phân nhóm sau: Máy ép/hút chân không: mã hs 84141000 thuế nhập khẩu ưu đãi 10%, VAT 10%, thuế nhập khẩu 0% nếu có Form E 0%

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG BẰNG ĐIỆN, TĂM NƯỚC

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-ban-chai-danh-rang-bang-dien-tam-nuoc - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng bàn chải đánh răng bằng điện, tăm nước (hỗ trợ người già và những người đang niềng răng, các tia nước giúp rửa sạch các mảng bám trên răng ...) không thuộc danh mục các mặt hàng cấm NK hoặc NK có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 nên Công ty có thể tiến hành NK như hàng hoá thương mại thông thường. Bàn chải đánh răng bằng điện như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 9603.21.00 • Thuế nhập khẩu ưu đãi 25% • Nhập khẩu từ Asian, Hàn Quốc, Trung Quốc áp C/O form D, AK, E , thuế nhập khẩu 0% • Thuế VAT:10%

Không cần xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm khi nhập khẩu

khong-can-xuat-trinh-phieu-cong-bo-san-pham-my-pham-khi-nhap-khau - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa có công văn gửi Tổng cục Hải quan về việc việc triển khai thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bãi bỏ Khoản 1 Điều 35 của Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế về quản lý mỹ phẩm. Nghị định bỏ khoản 1 điều 35 nghĩa là khi doanh nghiệp nhập mỹ phẩm không cần phải xuất trình với cơ quan Hải quan phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục quản lý dược - bộ Y tế cấp.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY ÉP NHIỆT

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-may-ep-nhiet - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng Hệ thống máy ép nhiệt (mới 100%) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên Công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường. - Trường hợp hàng hóa đã qua sử dụng phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và hồ sơ thủ tục nhập khẩu theo điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN đã nêu. - Hồ sơ thủ tục hải quan khi nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU NỆM CAO SU

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-nem-cao-su - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Gối, nệm cao su thành phẩm không thuộc diện hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo phân nhóm sau: Nệm (đệm) cao su: mã hs 94042110 thuế nhập khẩu ưu đãi 25%, VAT 10%, thuế nhập khẩu nếu có Form E 0%

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY THỔI RỬA ÁP SUẤT CAO

thu-tuc-nhap-khau-may-thoi-rua-ap-suat-cao - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng máy xịt rửa xe / máy thổi rửa áp suất cao không thuộc diện hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiệntheo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường. Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo phân nhóm sau: + Phân nhóm 84.24: Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự. Cụ thể  Mặt hàng máy xịt rửa xe / máy thổi rửa áp suất cao có hs code: 8424.3000, thuế NK 0%, VAT 10%

KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG GHÉP 2 HAY NHIỀU CHỦ HÀNG CHUNG CONTAINER THEO TT39

khong-duoc-dong-ghep-2-hay-nhieu-chu-hang-chung-container-theo-tt39 - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Tại Thông tư 39/2018/TT-BTC đã sửa đổi lại quy định về hoạt động đóng ghép, chia tách đối với các lô hàng của nhiều chủ hàng vận chuyển chung trong container tại Thông tư 38, theo đó, các hoạt động chia tách, đóng ghép hàng hóa phải được thực hiện trong kho CFS. Những văn bản hướng dẫn không phù hợp với Thông tư 39 sẽ không còn giá trị để thực hiện. Đóng ghép chung cont cho 2 chủ hàng không được phép thực hiện theo quy định của luật pháp. 2 chủ hàng phải cho hàng nhập kho CFS và thanh lý tờ khai. Việc đóng hàng container sẽ thực hiện đang ký đóng hàng với kho CFS.

Công văn 6676/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2018 về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất,quá cảnh mặt hàng phế liệu

cong-van-6676-tchq-gsql-ngay-16-11-2018-ve-viec-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-qua-canh-mat-hang-phe-lieu - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Công văn 6676/TCHQ-GSQL ngày 16/11/2018 về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất,quá cảnh mặt hàng phế liệu

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN HỆ THỐNG VNACCS THEO CV 2765-TCHQ-GSQL

ma-loai-hinh-xuat-nhap-khau-tren-he-thong-vnaccs-theo-cv-2765-tchq-gsql - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Số: 2765/TCHQ-GSQL V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS A11:Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu) A12:Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu) A21:Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập

MIỄN THUẾ NK CHO HÀNG TẠM XUẤT TÁI NHẬP THEO CV6394/TCHQ-TXNK

mien-thue-nk-cho-hang-tam-xuat-tai-nhap-theo-cv6394-tchq-txnk - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Công văn 6394/TCHQ/TX-TN xác định hàng tạm xuất, tái nhập để sữa chữa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán được miễn thuế. Nếu trong hợp đồng mua bán, điều khoản bảo hành còn giá trị, và lỗi hư hỏng này đuộc nhà cung cấp đồng ý sửa chữa miễn phí theo hợp đồng thì được miễn thuế.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU GỖ

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-go - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Khi tiến hành làm thủ tục nhập khẩu gỗ, quý khách cần chú ý như sau: Đầu tiên, Căn cứ theo DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ THUỘC QUẢN LÝ CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP ( CÔNG ƯỚC CITES) ban hành kèm theo Thông tư số 59/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tra cứu loại gỗ bạn đang nhập có nằm trong danh mục trên hay không ?

QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH VÀ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

quy-trinh-cap-giay-chung-nhan-kiem-dich-thuc-vat-nhap-khau-qua-canh-va-van-chuyen-noi-dia - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia được triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp và các Bộ, Ngành có liên quan trong việc cấp phép và chứng nhận xuất xứ. Hệ thống sẽ đáp ứng các yêu cầu:  Tiếp nhận và phản hồi thông tin cho các doanh nghiệp tham gia khai báo các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực xuất nhập khẩu thông qua phương thức điện tử;  Trao đổi thông tin với hệ thống nghiệp vụ Hải quan và các Bộ ngành trong triển khai cơ chế Một cửa Quốc gia hướng tới kết nối với cơ chế Một cửa Quốc gia.

MÃ ĐỊNH DANH LỆNH SẢN XUẤT HÀNG GIA CÔNG

ma-dinh-danh-lenh-san-xuat-hang-gia-cong - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

***Mã định danh Lệnh sản xuất là: -Được ngầm hiểu đại diện cho đơn hàng (số P/O) xuất khẩu sản phẩm cho đối tác (áp dụng trong loại hình SXXK, Gia công, Chế xuất). Mã định danh Lệnh sản xuất do doanh nghiệp tự lấy ngẫu nhiên, tự quản lý và đảm bảo trên phiếu nhập kho và xuất kho thành phẩm và phải là duy nhất trên toàn hệ thống.

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU HÀNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM

thu-tuc-hai-quan-nhap-khau-hang-do-choi-tre-em - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU HÀNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM. Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quy định: “Điều 9. Đồ chơi trẻ em 1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng. 2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em - QCVN 3:2009/BKHCN.

C/O FORM E 3 BÊN, BÊN THỨ 3 CÙNG NƯỚC VỚI NHÀ XUẤT KHẨU

c-o-form-e-3-ben-ben-thu-3-cung-nuoc-voi-nha-xuat-khau - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Theo Công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012: “hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO KHU PHI THUẾ QUAN KHÔNG CHỊU THUẾ NK VÀ THUẾ VAT

hang-hoa-nhap-khau-tu-nuoc-ngoai-vao-khu-phi-thue-quan-khong-chiu-thue-nk-va-thue-vat - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO KHU PHI THUẾ QUAN KHÔNG CHỊU THUẾ NK VÀ THUẾ VAT.THEO CÔNG VĂN SỐ 6010/TCHQ-TXNK, DOANH NGHIỆP TRONG KHU PHÍ THUẾ QUAN NHẬP KHẢU TRỰC TIẾP HÀNG VỀ LÀM NHÀ XƯỞNG TRONG KHU PHI THUẾ QUAN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ NK VÀ VAT

Phân bón vi lượng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

phan-bon-vi-luong-thuoc-doi-tuong-khong-chiu-thue-gtgt - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Mặt hàng phân bón vi lượng copper sulphate mặc dù tại Biểu thuế GTGT thuộc mã 2833.25.00 với mức thuế GTGT là 10%, tuy nhiên theo những quy định mới thì mặt hàng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Orain Chem về việc xác định thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón vi lượng copper sulphate

Nghệ thuật quan sát đối tác kinh doanh của người Nhật

nghe-thuat-quan-sat-doi-tac-kinh-doanh-cua-nguoi-nhat - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Trên thương trường, năng lực và khả năng nhạy bén trong kinh doanh luôn được các doanh nhân xem là yếu tố quyết định thành công. Tuy nhiên, các doanh nhân Nhật Bản lại có một số quan niệm hơi khác. Theo họ, bên cạnh những yếu tố trên thì khả năng đàm phán thì nghệ thuật “xem tướng” đối tác kinh doanh cũng là một trong những điều kiện tiên quyết tạo cho bạn nhiều cơ hội kinh doanh thành công. Tạp chí Nihon Keizai đã có cuộc khảo sát trên 5000 doanh nhân Nhật Bản về vấn đề này. Kết quả cho thấy 86% trong số người được hỏi tán thành việc quan sát đối tác khi đàm phán là rất quan trọng. Theo họ, để trở thành một doanh nhân giỏi, ngoài kỹ năng còn cần biết “xem tướng” đối tác. Và tạp chí đã rút ra một số nội dung về nghệ thuật “xem tướng” trong đàm phán kinh doanh của người Nhật với chủ đề “Bạn thử xem, có thể đúng đấy!”

CÁCH ÁP HS CODE LINH KIỆN Ô TÔ

cach-ap-hs-code-linh-kien-o-to - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

HS CODE CỦA LINH KIỆN Ô TÔ BẠN ĐỌC CÓ THỂ THEM KHÃO THEO DANH MỤC PHỤ TÙNG, LINH KIỆN Ô TÔ (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính). Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2017 về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị định này là việc bổ sung nội dung về thuế suất thuế NK ưu đãi đối với linh kiện ô tô NK. Theo đó từ ngày 1-1-2018, các linh kiện ô tô NK thuộc nhóm hàng 98.49 trong Biểu thuế NK sẽ áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 0%.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ HẢI QUAN

huong-dan-dang-ky-chu-ky-so-hai-quan - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

 Chuyên đề 1 : Hướng dẫn đăng ký chữ số khai báo hải quan .** Chào mọi người bắt đầu từ hôm nay mỗi tuần mình chia sẽ các bài viết nghiệm vụ liên quan về nghiệp vụ XNK. Trong chuyên đề này mình sẽ hướng dẫn cách đăng ký chữ ký số trong khai báo Hải Quan nhé. Phần khai báo tờ khai chữ ký là một phần quan trong trong việc hỗ trợ chuyển dữ liệu tờ khai lên hệ thống giúp doanh nghiệp thông quan tờ khai . *Chuẩn bị : …01 chữ ký số (CA2, Viettel,FPT….) …Java ( nguồn tải : https://www.filehorse.com/download-java-development-kit-64/18290/ ) 1.Link đăng ký để khai báo tờ khai : https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx 2. Link đăng đăng ký để khai báo dịch vụ công add ,đính kèm chứng từ, đăng ký khai số Cont/ Seal. https://www.customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx 3. Link tra cứu thong tin MST , thẻ căn cước của Doanh ngiệp đăng ký : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp 1.Trên đây mình sẽ hướng dẫn 2 trường hợp để đăng ký chữ ký số trên web hệ thống hải quan.

MIỄN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU CHO HÀNG MÁY CÀY, MÁY BỪA, MÁY GIEO HẠT, MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

mien-kiem-tra-chat-luong-nhap-khau-cho-hang-may-cay-may-bua-may-gieo-hat-may-moc-thiet-bi-san-xuat-nong-nghiep - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Theo thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017 thay thế thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT 18 tháng 8 năm 2009 và thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 08 năm 2010 sửa đồi thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn . Theo đó Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp không nằm trong danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn nên bắt đầu 07/02/2018 tiến hành thủ tục nhập khẩu bình thường đối với mặt hàng Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp, không phải đăng kí kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ KHAI BÁO HẢI QUAN

quy-trinh-dang-ky-chu-ky-so-khai-bao-hai-quan - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

- Chào các bạn bắt đầu từ hôm nay mỗi tuần tôi chia sẽ các bài viết liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu(XNK). - Trong chuyên đề này tôi sẽ hướng dẫn cách đăng ký chữ ký số trong khai báo Hải Quan. Phần khai báo tờ khai chữ ký là một phần quan trong trong việc hỗ trợ chuyển dữ liệu tờ khai lên hệ thống giúp doanh nghiệp thông quan tờ khai.

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU CHO HÀNG HÓA PHỤC VỤ GIÁO DỤC

mien-thue-nhap-khau-cho-hang-hoa-phuc-vu-giao-duc - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Thủ tục miễn và hoàn thuế nhậpkhẩu, thuế GTGT đối với mặt hàng thiết bị giáo dục được thực hiện như sau: Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Công văn số 1239/TCHQ-GSQL ngày 12/03/2013 của Tổng Cục Hải Quan

QUY TRÌNH XIN MIỄN THUẾ CHO NGUYÊN LIỆU HÀNG GIA CÔNG NHẬP KHẨU BỊ HỎA HOẠN

quy-trinh-xin-mien-thue-cho-nguyen-lieu-hang-gia-cong-nhap-khau-bi-hoa-hoan - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Nguyên phụ liệu được công ty gia công nhập khẩu về, lưu kho để sản xuất . Nhưng không may, kho chứa hàng bị hỏa hoạn, thiêu hết số hàng trên thì doanh nghiệp gia công cần làm thủ tục gì với hải quan để xin miễn thuế NK? Căn cứ theo điều 109, 110. 111 38/2015/TT-BTC quy định như sau: Điều 109. Thủ tục, trình tự xét miễn thuế 1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ xét miễn thuế a) Người nộp thuế nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan nơi có thẩm quyền xét miễn thuế theo quy định tại Điều 110 Thông tư này. Trường hợp thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính, người nộp thuế xác định số tiền thuế được xét miễn và nộp hồ sơ đề nghị xét miễn thuế cho Tổng cục Hải quan.

NHẬP KHẨU CÁT VỆ SINH MÈO/ THÚ NUÔI

nhap-khau-cat-ve-sinh-meo-thu-nuoi - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Cát vệ sinh làm từ Bentonite tự nhiên thuộc mã số 2508.10.00. Thuế nhập khẩu: 0% Thuế Vat: 10% HỒ SƠ THỦ TỤC HẢI QUAN: Lê Nguyễn sẽ thay mặt khách hàng kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ NK, Liên hệ hãng tàu lấy lệnh, cược cont. Tiến hành khai báo hải quan trên ecust. Tiến hành các quy trình đăng ký TK nhập khẩu, kiểm hóa và thông quan hàng tại cảng. Vận chuyển hàng giao tận nơi theo yêu cầu khách hàng.

HẢI QUAN VIỆT NAM TỪ CHỐI FORM E HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN

hai-quan-viet-nam-tu-choi-form-e-huong-uu-dai-thue-quan - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Ngày 20/08 cơ quan hải quan cung cấp danh sách tên, mẫu chữ ký, mẫu dấu cập nhật của các cán bộ có thẩm quyền cấp C/O form E của 39 Phòng cấp Hải Quan Trung Quốc. Những cơ quan nằm ngoài danh sách này ký trên C/o sẽ bị bác bỏ, không được hưởng ưu đãi thuế quan từ hải quan Việt Nam. Hãy liên hệ công ty Le Nguyen TST Co., LTD để được tư vấn về tính hợp lý của C/O, tránh rủi ro trong việc bị tăng thuế nhập khẩu và VAT do rủi ro , sai sót trong quá trình kiểm tra và nhận c/o từ nhà xuất khẩu. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa XNK, khai thuê hải quan, xin giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch thực vật, động vât... LE NGUYEN TST CO., LTD 131/6 Street 8, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City,  Tel: 028.6675.7460 Fax: 08 37246687 Mobile: 0906745268 Ms Trinh.

THUẾ NHẬP KHẨU CAMERA 0% HAY 10% PHỤ THUỘC VÀO LOẠI CAMERA BẠN NHẬP KHẨU

thue-nhap-khau-camera-0-hay-10-phu-thuoc-vao-loai-camera-ban-nhap-khau - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Trường hợp mặt hàng Camera là loại thu nhận hình ảnh để truyền vào màn hình điều khiển, không có chức năng ghi và lưu trữ hình ảnh, hoạt động theo cơ chế sau khi thu được hình ảnh, dữ liệu được truyền vào một đầu thu, thuộc mã số 8525.80.40 - - Camera truyền hình. THUẾ NK 10%, VAT 10% 2. Trường hợp mặt hàng Camera là loại mà hình ảnh được ghi lên một thiết bị lưu trữ bên trong hoặc lên các phường tiện lưu trữ (ví dụ, băng từ, phương tiện quang học, phương tiện truyền thông bán dẫn hoặc phương tiện khác của nhóm 85.23). Có thể bao gồm: (i) bộ chuyển đổi analog/digital, một kết nối đầu ra cung cấp đường dẫn để gửi hình ảnh tới các đơn vị chức năng của máy xử lý dữ liệu tự động, máy in, ti vi, hoặc máy quan sát khác hoặc (ii) các kết nối đầu vào để có thể ghi các file hình ảnh kỹ thuật số hoặc tương tự từ các máy bên ngoài vào bên trong, thuộc mã số 8525.80.39 (nếu là camera ghi hình ảnh, không dùng cho lĩnh vực phát thanh) hoặc mã số 8525.80.51(nếu là camera kỹ thuật số).THUẾ NK 0%, VAT 10%.

KIỂM ĐỊNH THANG NÂNG NGƯỜI NHẬP KHẨU

kiem-dinh-thang-nang-nguoi-nhap-khau - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THANG NÂNG NGƯỜI -CÔNG TY DỊCH VỤ FORWARDER LÊ NGUYỄN TST CO., LTD Nhập khẩu Thang nâng người thuộc diện phải kiểm tra chất lượng nhà nước theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Chính phủ - phần thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đăng ký kiểm tra chất lượng tại Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, 2, 3 thuộc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hoặc các công ty, trung tâm kiểm định khác được cho phép của hải quan. Ở HCM, Lê Nguyễn hay thực hiện kiểm định thang nâng người tại địa chỉ sau: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT, AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF Địa chỉ: 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại:  (08)38439864             Fax: (08)38468407

BỎ CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP

bo-che-do-cap-phep-nhap-khau-tu-dong-voi-mot-so-san-pham-thep - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Ngày 28/08/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Như vậy, từ ngày 01/09/2017 - ngày Thông tư này có hiệu lực, chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép sẽ không còn được áp dụng.

Công Văn 12848/BTC-CST V/v thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

cong-van-12848-may-moc-thiet-bi-dung-cho-san-xuat-nong-nghiep - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Bộ Tài chính nhận được các công văn của một số cơ quan thuế, cơ quan hải quan, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Quy trình nhập máy in theo nghị định 60/2014/NĐ-CP của Bộ Thông tin truyền thông

quy-trinh-nhap-may-in-theo-nghi-dinh-60-2014-nd-cp-cua-bo-thong-tin-truyen-thong - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Theo nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định đối với một số thiết bị in khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu thiết bị in của Bộ Thông tin truyền thông. Các thiết bị in phải có giấy phép khi nhập khẩu 1. Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in; 2. Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng; máy in lưới (lụa); 3. Máy dao xén giấy, máy gấp sách, máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; 4. Máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.​ Đối tượng được nhập khẩu thiết bị ngành in

Hoàn thuế GTGT hàng NK do nộp nhầm khi khai sai đối tượng chịu thuế

hoan-thue-gtgt-hang-nk-do-nop-nham-khi-khai-sai-doi-tuong-chiu-thue - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Trường hợp chưa kê khai khấu trừ, chưa làm thủ tục hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì cơ quan Hải quan chấp nhận khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT và xử lý số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

BÃI BỎ DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

bai-bo-danh-muc-san-pham-hang-hoa-phai-kiem-tra-chat-luong - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Ngày 17/08/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Trước đây, Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng được quy định gồm các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thủy sản; Bộ Giao thông Vận tải…

NHẬP KHẨU MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN THÁO RỜI, ĐỒNG BỘ

nhap-khau-may-moc-day-chuyen-thao-roi-dong-bo - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất;

Công văn số 5203/TCHQ-TXNK ngày 06/9/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy

cong-van-so-5203-tchq-txnk-ngay-06-9-2018-cua-tong-cuc-hai-quan-ve-xu-ly-thue-nguyen-lieu-vat-tu-gia-cong-tu-y-tieu-huy - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Công văn số 5203/TCHQ-TXNK ngày 06/9/2018 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy

NHẬP KHẨU MÁY ĐÀO TIỀN BITCOIN

nhap-khau-may-dao-tien-bitcoin - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

MÁY ĐÀO TIỀN BITCOIN .Hàng nằm cửa khầu không được thông quan, doanh nghiệp oằn mình trả phí lưu kho bãi- hải quan đang lúng túng trong xử lý. Theo Tổng cục Hải quan, trong danh mục hàng hóa cấm xuất và cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Nghị định 187/2013/NĐ-CP máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin (máy đào bitcoin, litecoin) chưa được định danh cụ thể.

Thuế GTGT 0% đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

thue-gtgt-0-doi-voi-may-moc-thiet-bi-chuyen-dung-cho-san-xuat-nong-nghiep - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

1. Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm: - Máy, thiết bị cung cấp thức ăn, nước uống, thu gom trứng, dọn vệ sinh; máy móc, thiết bị chăm sóc gia súc, gia cầm; máy móc, thiết bị phục vụ thụ tinh nhân tạo gia súc, gia cầm; máy phân tích chất lượng sữa; máy đóng gói nguyên liệu thức ăn thô xanh; máy móc, thiết bị xử lý chất thải chăn nuôi, cải tạo môi trường chăn nuôi.

THỦ TỤC XUẤT NHẬP KHẨU PHẦN MỀM

thu-tuc-xuat-nhap-khau-phan-mem - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Doanh nghiệp kinh doanh phần mềm có hợp đồng xuất khẩu/ nhập khẩu phần mềm ra nước ngoài bằng hình thức giao USB hoặc đĩa CD thỉ phãi đăng ký thủ tục hải quan như thế nào? Tính thuế ra sao và có phải tiến hành kiểm tra văn hóa phẩm không?

HÀNG HÓA ĐÃ QUA SỬ DỤNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN LOẠI HÌNH TỪ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT SANG NHẬP KHẨU ĐỂ TIÊU THỤ NỘI ĐỊA

hang-hoa-da-qua-su-dung-khong-duoc-phep-chuyen-loai-hinh-tu-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat-sang-nhap-khau-de-tieu-thu-noi-dia - Logistics - Xuat nhap khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

Thông tư số 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa đã được Bộ Công Thương ban hành ngày 28/07/2017. Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; Việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý Nhà nước.

Logistics Le Nguyen Team Building 5 Years - 2018

THÔNG QUAN, GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN MÁY IN FLEXO 5 MÀU

chuyen-tien-rmb-di-trung-quoc-va-nguoc-lai - Le Nguyen TST Co., Ltd

CHUYỂN TIỀN RMB ĐI TRUNG QUỐC VÀ NGƯỢC LẠI

CHUYỂN TIỀN RMB ĐI TRUNG QUỐC VÀ NGƯỢC LẠI GIÁ RẺ

van-chuyen-hang-tieu-ngach-nhap-khau-xuat-khau-tu-china-den-viet-nam - Le Nguyen TST Co., Ltd

VẬN CHUYỂN HÀNG TIỂU NGẠCH NHẬP KHẨU/ XUẤT KHẨU TỪ CHINA ĐẾN VIỆT NAM

VẬN CHUYỂN HÀNG TIỂU NGẠCH NHẬP KHẨU/ XUẤT KHẨU TỪ CHINA ĐẾN VIỆT NAM

van-chuyen-hang-khong - Le Nguyen TST Co., Ltd

VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Hàng không là một hình thức vận chuyển nhanh chóng, đầy thử thách và liên tục thay đổi đó là bản chất của loại hình kinh doanh này.

mien-thue-nk-cho-hang-tam-xuat-tai-nhap-theo-cv6394-tchq-txnk - Le Nguyen TST Co., Ltd

MIỄN THUẾ NK CHO HÀNG TẠM XUẤT TÁI NHẬP THEO CV6394/TCHQ-TXNK

Công văn 6394/TCHQ/TX-TN xác định hàng tạm xuất, tái nhập để sữa chữa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán được miễn thuế Nếu trong hợp đồng mua bán, điều khoản bảo hành còn giá trị, và lỗi hư hỏng này đuộc nhà cung cấp đồng ý sửa chữa miễn phí theo hợp đồng thì được miễn thuế

van-tai-duong-bien - Le Nguyen TST Co., Ltd

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

Vận tải đường biển được xem là phương thức hiệu quả, tiết kiệm nhất trong vận chuyển

van-tai-duong-bo - Le Nguyen TST Co., Ltd

VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Tại công ty chúng tôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ để đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập khẩu / xuất khẩu địa phương.

khai-hai-quan-duong-bien-duong-hang-khong - Le Nguyen TST Co., Ltd

KHAI HẢI QUAN ĐƯỜNG BIỂN/ ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Khai thuê hải quan cung cấp các dịch vụ hải quan chuyên nghiệp sau đây:

uy-thac-xuat-nhap-khau - Le Nguyen TST Co., Ltd

ỦY THÁC XUẤT NHẬP KHẨU

Với nhiều năm có thế mạnh xuất nhập khẩu và đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, có trình độ cao và được đào tạo chuyên nghiệp liện tục để đảm bảo rằng Lê Nguyên có thể cung cấp cho bạn một quy trình xuất nhập khẩu toàn diện.

bao-hiem-hang-hoa - Le Nguyen TST Co., Ltd

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bảo hiểm hàng hoá là cần thiết cho các doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế, đặc biệt là vận chuyển một lượng lớn hàng hoá bằng tàu

pil-export-local-charge-in-vietnam - Le Nguyen TST Co., Ltd

PIL EXPORT LOCAL CHARGE IN VIETNAM

PIL EXPORT LOCAL CHARGE IN VIETNAM

cosco-import-local-charge-in-viet-nam - Le Nguyen TST Co., Ltd

COSCO IMPORT LOCAL CHARGE IN VIET NAM

Hãng tàu COSCO xin thông báo, phụ phí hàng nhập

one-export-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

ONE EXPORT LOCAL CHARGE

ONE EXPORT LOCAL CHARGE

gold-star-line-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

GOLD STAR LINE LOCAL CHARGE

GOLD STAR LINE LOCAL CHARGE

hapag-lloyd-local-charge-in-vietnam - Le Nguyen TST Co., Ltd

HAPAG-LLOYD LOCAL CHARGE IN VIETNAM

HAPAG-LLOYD LOCAL CHARGE IN VIETNAM

oocl-local-charge-in-vietnam - Le Nguyen TST Co., Ltd

OOCL LOCAL CHARGE IN VIETNAM

OOCL LOCAL CHARGE IN VIETNAM

hapag-lloyd-local-charge-from-9-may-2017 - Le Nguyen TST Co., Ltd

HAPAG LLOYD LOCAL CHARGE FROM 9, MAY, 2017

Vietnam : Local charges and service fees. CARRIER: HAPAG LLOYD LOCAL CHARGE FROM 9, MAY, 2017

mcc-import-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

MCC IMPORT LOCAL CHARGE

MCC IMPORT LOCAL CHARGE IN VIETNAM.

mcc-export-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

MCC EXPORT LOCAL CHARGE

MCC EXPORT LOCAL CHARGE

one-import-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

ONE IMPORT LOCAL CHARGE

ONE IMPORT LOCAL CHARGE

hamburg-sud-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

HAMBURG SUD LOCAL CHARGE

HAMBURG SUD LOCAL CHARGE

new-way-lines-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

NEW WAY LINES LOCAL CHARGE

NEW WAY LINES LOCAL CHARGE

yangming-export-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

YANGMING EXPORT LOCAL CHARGE

YANGMING EXPORT LOCAL CHARGE

yangming-import-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

YANGMING IMPORT LOCAL CHARGE

YANGMING IMPORT LOCAL CHARGE

cma-cgm-import-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

CMA- CGM IMPORT LOCAL CHARGE

CMA- CGM IMPORT LOCAL CHARGE

interasia-export-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

INTERASIA EXPORT LOCAL CHARGE

INTERASIA LINE EXPORT LOCAL CHARGE

feder-export-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

FEDER EXPORT LOCAL CHARGE

FEDER EXPORT LOCAL CHARGE

cma-cgm-export-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

CMA- CGM EXPORT LOCAL CHARGE

CMA- CGM EXPORT LOCAL CHARGE

pan-ocean-local-charge - Le Nguyen TST Co., Ltd

PAN OCEAN LOCAL CHARGE

PAN OCEAN LOCAL CHARGE

Đối tác của chúng tôi

 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
 • Logistics - Le Nguyen TST Co., Ltd
1
Bạn cần hỗ trợ?